Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Meest recente vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig

Chemical Management

Eisen omtrent chemische wetgevingen binnen de EU

Gedurende de laatste jaren, zijn er een reeks van verschillende wetgevingen en richtlijnen van kracht geworden binnen de Europese Economische Unie (EEU) die het gebruik van een aantal verschillende stoffen reguleren in allerlei soorten halffabrikaten of consumentenproducten, met inbegrip van hun invoer en de afzet in heel de Europese leveranciers ketting.

Het meest recente en uitgebreidste deel van deze Europese wetgeving, met name Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) werd sinds juni 2007 geïmplementeerd.

Aan de andere kant is ook de revisie van de RoHS (2002/95/EG) richtlijn op 1 juli 2011 in het EU Officieel Publicatieblad verschenen.

Zonder enige twijfel, zou men kunnen zeggen dat er wereldwijd extra aandacht geven wordt, inzake bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Niet alleen de verschillende productie processen zijn belangrijk meer met name: hoe een artikel veilig geproduceerd, verpakt, vervoerd wordt. En hoe veilig de algemene functies en het ontwerp van het artikel zijn.

De focus is nu ook aanwezig naar de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de (eind) gebruikers.

Dit concept, reikt tot ver buiten uw afvalbeheersstromen, het brengen van continue verbeteringsplannen voor uw elektrisch verbruik in uw productiesites, of het uitvoeren van eender welke andere risicoanalyse op uw productieprocessen.

Overheden willen ervoor zorgen dat er ook bewust omgegaan wordt met wat er IN de producten aanwezig is, meer in het bijzonder de gebruikte stoffen, zodat een duidelijk beeld van de exacte gevolgen voor milieu en gezondheid (en veiligheid) beschikbaar zijn.

Exitss kan al deze eisen integreren in uw dagelijkse bedrijfsprocessen en ervoor zorgen dat ze een integraal onderdeel uitmaken van uw ISO kwaliteitssysteem.

Raadpleeg voor meer informatie omtrent deze materie onze Chemical Management Solutions.