Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Meest recente vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig

REACH

Onze doelstelling is, om uw bedrijf te begeleiden doorheen deze uitgebreide REACH wetgeving, waarbij de focus geplaatst wordt enkel op uw verplichtingen als een "Leverancier van Artikelen".

Exitss experts zullen u ook bijstaan in de ontwikkeling van een volledig uitgewerkte chemische inventaris, zullen in contact gaan met uw leveranciers om zodoende de laatste ontwikkelingen op het vlak van MSDS'en (vanaf het moment dat deze beschikbaar zijn) op te vragen om u zo in staat te stellen om de risico's resulterend uit deze stoffen op een adequate manier onder controle te houden.

Wij hebben echter niet de intentie om substanties te "Registreren" of als "Exclusieve Vertegenwoordiger" te acteren in naam van u firma. Onze activiteiten richten zich eerder op de informatie verplichtingen zoals deze onder Artikel 33 van de REACH wetgeving beschreven zijn en om er voor te zorgen dat deze en toekomstige ontwikkelingen in uw processen geïntegreerd zijn..

Uiteindelijk zal u kunnen beschikken over een volledig geïntegreerd IT systeem, dat al u communicaties hetzij met uw leveranciers hetzij met uw klanten voert. Met de informatie die u van u leveranciers bekomen hebt, zult u mogelijkerwijze u klanten informeren over de gevaarlijke substanties (SVHC) die zich in u producten bevinden en hoe zij deze veilig dienen gebruikt te worden.

Om een inzicht bekomen over wat er IN uw producten zit en hoe daarmee om te gaan in het kader van de REACH wetgeving, heeft Exitss een eigen "Supply Chain Communication Tool" ontwikkeld.
Kijk snel op onze ESCAPE pagina voor meer informatie!