Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Exitss
Meest recente vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig

RoHS2

RoHS 2 2011/65/EU

De nieuwe richtlijn 2011/65/EU (bekend als RoHS II) op 01 juli 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Er werden geen nieuwe substanties toegevoegd maar in vergelijking met de eerste RoHS-richtlijn 2002/95/EG zijn er belangrijke veranderingen in omvang en juridische verantwoordelijkheden.

BREDERE DOELGROEP

De nieuwe RoHS-richtlijn heeft betrekking op alle, en maar zeer weinig vrijstellingen, elektrische en elektronische apparatuur (EEA).

Dus elke EEE die elektrische stromen of elektromagnetische velden nodig heeft om te functioneren met ten minste één bestemde functie vallen nu onder RoHS, ook categorieën zoals elektrisch aangedreven speelgoed, die niet door de oorspronkelijke richtlijn 2002/95/EG waren gedekt.

Product vrijstellingen van categorieën 8 en 9 zijn worden geleidelijk afgeschaft, met inbegrip van medische hulpmiddelen (geplaatst op de markt vanaf 22 juli 2014), in-vitro diagnostiek bestemde medische hulpmiddelen (geplaatst op de markt vanaf 22 juli 2016), controle en toezicht hulpmiddelen (geplaatst op de markt vanaf 22 juli 2014), en industriële meet- en regelapparatuur (geplaatst op de markt vanaf 22 juli 2017).

JURIDISCHE DEFINITIE VAN "HOMOGEEN MATERIAAL"

RoHS II, bevat wel een definitie van "homogeen materiaal" die als volgt opgesteld is:
'hetzij één materiaal van uniforme samenstelling, hetzij een materiaal dat uit een combinatie van materialen bestaat en niet in afzonderlijke materialen van elkaar kan worden losgemaakt of kunnen worden gescheiden door mechanische handelingen als bijvoorbeeld losschroeven, snijden, verbrijzelen, malen en slijpen.'

GEEN NIEUWE BEPERKINGEN ONDERWORPEN STOFFEN

RoHS II introduceert geen nieuwe beperkingen onderworpen stoffen. Wat het doet, echter, is een vereenvoudigd mechanisme voor de herziening en wijziging van de lijst van beperkte stoffen in de toekomst in te voeren. Stoffen die zijn gemarkeerd voor toekomstige herziening omvatten:
Hexabroomcyclododecaan (HBCDD), ftalaten (DEHP, BBP, DBP) en nanomaterialen.

ROHS II IS NU EEN RICHTLIJN VAN DE CE-MARKERING

RoHS II werd een CE-markering-richtlijn, wat betekent dat de CE-markering zal worden aangebracht naar alle afgewerkte producten, als per Module A van Bijlage van 768/2008/EG.

De CE-markering zal nu niet alleen betekenen dat een elektrisch of elektronisch product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften - bijvoorbeeld de laag voltage richtlijn of de eis van elektromagnetische compatibiliteit – de CE-markering betekent ook naleving van RoHS.

Product conformiteit zal dus nu betrekking hebben op de verplichtingen geponeerd door RoHS.
Als RoHS compliance niet gegarandeerd is, zal de toepassing van het CE-merkteken deze EU-wetgeving schenden.